57/16 Národní strategie cloud computingu; T: 17.3.2016

Předkládaný materiál obsahuje koncepci, jak ve veřejné správě řešit celou řadu dlouhodobých problémů v oblasti informačních systémů, informačních a komunikačních technologií, a jak v této oblasti maximalizovat výhody plynoucí z využívání sdílených služeb. Materiál má charakter strategie s celospolečenským dopadem (na většinu institucí veřejné správy) v časovém horizontu pět let.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/