57/15 Novela zákona o sdružování v politických stranách; T: 10.4.2015

Účelem předkládaného návrhu zákona je zavedení transparentnější kontroly financování politických stran a politických hnutí (dále jen „politických stran“) prostřednictvím zvýšených povinností na straně politických stran, kterými jsou zejména:

 

– povinnost politických stran používat ke svému financování „transparentní“ bankovní účty,

– nastavení limitu pro dary od fyzických i právnických osob,

– omezení zápůjček a úvěrů pro politické strany pouze na banky se sídlem v České republice, pobočky zahraničních bank působící na území České republiky a na spořitelní a úvěrní družstva,

– povinnost vykazovat podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách, včetně výdajů na volby,

– povinnost zveřejňovat výroční finanční zprávy na internetu,

– povinnost obměňovat auditora pro účetnictví politické strany min. po 5 letech.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/