57/14 Novela zákona o metrologii; T: 28.5.2014

Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe a odstranění vývojově překonaných požadavků. Dosažení shody ustanovení právního předpisu s požadavky praxe tak spočívá např. v precizování práv a povinnosti subjektů zabezpečujících provádění zákona, zvýšení ochrany spotřebitelů při přezkušování měření stanovenými měřidly, umožnění konstrukční změny stanovených měřidel, která již nejsou nově uváděna na trh, ale podléhají metrologické kontrole během provozování nebo úprava možnosti prodloužení platnosti ověření stanovených měřidel na základě výsledku statistické výběrové zkoušky.

Zásadní změny právní úpravy v oblasti metrologie přinese připravovaný návrh věcného záměru zákona o metrologii.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/