57/13 Návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji prostřednictvím společných projektů DELTA; T: 17.4.2013

Program jako takový není tematicky zaměřen, témata společných projektů budou určována ad hoc dle společných vybraných oborů preferovaných současně TA ČR i partnerskou agenturou. Výběr oborů bude určen pro každou partnerskou agenturu samostatně a bude odrážet prioritní či excelentní obory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje obou zemí. Obory, v nichž budou přijímány projekty, mohou být odlišné nejen pro každou partnerskou agenturu, ale i pro veřejné soutěže k předkládání návrhů projektů pro tutéž partnerskou agenturu vyhlašované v odlišných časových obdobích. Obory, z nichž budou vybírána témata pro spolupráci, budou vycházet z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V kap. 5. Zaměření programu jsou uvedeny konkrétní prioritní oblasti (priority), oblasti a podoblasti akceptované v programu. V zadávací dokumentaci pro každou vyhlašovanou veřejnou soutěž budou specifikovány cíle konkrétní prioritní oblasti (priority), oblasti a podoblasti. Jedním z kritérií hodnocení návrhů projektů bude jednoznačné určení těchto cílů.

Cílem programu je zvýšit množství výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost ČR, podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Cíle programu bude dosaženo podporou společných výzkumných, vývojových nebo inovativních projektů uskutečňovaných subjekty z ČR a subjekty ze země partnerské agentury v oborech, které jsou pro obě země perspektivní a spolupracující subjekty v nich dosahují špičkové kvality. Podporovány budou zejména cílově orientované projekty s interdisciplinárním přístupem, jejichž účelem je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj vedoucí k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty zároveň reagují na aktuální či budoucí potřeby dané země.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/