57/10 Realizace prodeje pohledávek neuhrazených půjček poskytnutých v rámci fondu Phare; T: 29.3.2010

Předmětem předkládaného materiálu je návrh způsobu řešení efektivního blokového prodeje nesplácených pohledávek za příjemci půjček poskytnutých Obrátkového fondu Phare, tj. půjček poskytnutých z programů Malé půjčky Phare 99, Obnova 1997, Obnova 2002 a Technos – Phare.

Realizací programů Malé půjčky, Obnova 1997, Obnova 2002, Technos – Phare byla pověřena Agentura pro rozvoj podnikání, jejíž nástupnickou organizací je CzechInvest. Vymáhání pohledávek z programu Technos – Phare zajišťuje pro CzechInvest smluvně Českomoravská záruční a rozvojová banka. Agentura CzechInvest nechala zpracovat analýzu zahrnující právní posouzení jednotlivých rizikových aktivit a vícekriteriální segmentaci nesplacených pohledávek z programů Malé půjčky, Obnova a Technos – Phare.

Analýza v části ekonomicko – právního posouzení jednotlivých rizikových aktiv konstatovala, že náklady na administraci vymáhání pohledávek převyšují vymožené dlužné částky a portfolio pohledávek ztrácí na hodnotě. Další vymáhání pohledávek agenturou CzechInvest neposkytuje dostatečný prostor k jednání s dlužníky a avalisty, které by vedlo k úspěšnému vymožení alespoň části nesplacených pohledávek. V rámci návrhu optimální strategie řešení zbytkového portfolia neplacených pohledávek je v analýze navrhována jako nejvhodnější varianta dalšího postupu blokový prodej těchto pohledávek.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/