57/09 NV o způsobu regulace cen v energetických odvětvích; T: 1.4.2009

Vzhledem k ukončenému procesu otevírání trhů s elektřinou a plynem a potřebě úpravy stávajících postupů využívaných Energetickým regulačním úřadem při stanovení regulovaných cen, přistoupil Energetický regulační úřad k vydání nové vyhlášky. Navrhované změny oproti stávající právní úpravě směřují ke zvýšení motivace držitelů licencí vykonávajících licencovanou činnost k efektivnímu investování, s důrazem na zvyšování kvality služeb poskytovaných konečným zákazníkům. Zároveň navrhovaná nová úprava odráží aktuální situaci v odvětvích elektroenergetiky a plynárenství po změnách vyvolaných dokončeným otevíráním trhů a výrazných změnách v struktuře držitelů licencí poskytujících konečným zákazníkům licencované činnosti.

Návrh vyhlášky nemá žádný negativní dopad na podnikatelské prostředí v energetice v České republice a to z toho důvodu, že po držitelích licencí bude v porovnání se stávající právní úpravou vyžadován obdobný rozsah úkonů nezbytných pro stanovení cen.  

 

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/