57/23 Novela nař. vl. č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle z. o podporovaných zdrojích energie – rok 2023;T:18.4.2023

Nařízení vlády upravuje prostředky schválené v nařízení vlády č. 236/2022 Sb. v hodnotě 37 mld. Kč určené na podporu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023 tak, že provádí snížení této hodnoty o 14,22 mld. Kč, na celkovou hodnotu dotace prostředků ze státního rozpočtu na rok 2023 ve výši 22,78 mld. Kč.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18 4. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/