57/22Novela z. č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele; T:9.5.2022

V souvislosti se změnami v oblasti insolvenčního práva a též s ohledem na rekodifikaci soukromého práva se navrhuje aktualizace zákona č. 118/2000 Sb., a to tak, aby odpovídal terminologickému a koncepčnímu vývoji ostatních právních odvětví, a dosažení optimální ochrany zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele včetně eliminace možného zneužití dané úpravy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 5. 2022.