57/19 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 30.4.2019

Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie v příloze č. 1 stávající vyhlášky. Tento společný seznam je pravidelně v rámci Evropské unie revidován a zpřesňován s ohledem na požadavky a aktuální vývoj v dané oblasti. V seznamu vojenského materiálu dochází k doplnění nově kontrolovaných položek (např. EDNA (ethylendinitramin); TMETN (trimethylolethan-trinitrát); beta-resorcylát měďnatý; atd.) a k upřesnění a doplnění stávajících položek, jež podléhají licenčnímu režimu (např. vznětové motory pro ponorky, příslušenství určené pro střelné zbraně). Díky navrhovaným upřesněním v seznamu vojenského materiálu lze očekávat pozitivní dopad v tom, že právní úprava je pro podnikatele jasnější a srozumitelnější.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/