57/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů; T: 14.6.2018

Důvodem předložení návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Směrnice dopadá primárně na emitenta, jehož akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu (kotovaná společnost).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/