56/17 NV o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky; T: 27.4.2017

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou, kdy dojde ke zrušení položek „K. Doplňující informace k poskytnutým garancím“, „L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru“ a „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy v účetní závěrce včetně závazných vzorů.

Související soubory