56/15 Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony; T: 10.4.2015

Účelem navrhované novelizace je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami. Zprůhlednění postupů při vedení a financování volebních kampaní spolu přináší i nezbytnost vytvoření adekvátního kontrolního a sankčního mechanismu ze strany nezávislého orgánu vybaveného potřebnými pravomocemi.

Vedle navrhované právní úpravy pravidel volební kampaně a jejího financování se u voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do Evropského parlamentu navyšuje politickým stranám, politickým hnutím a koalicím příspěvek na volební náklady z 15 000 Kč na 19 000 Kč. Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku.

Předkládaný návrh zákona úzce souvisí se souběžně předkládaným návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/