56/13 NV rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu SR; T: 23.4.2013

Současně platné vyhlášky Ministerstva financí č. 165/2008 Sb. a č. 415/2008 Sb. neodpovídají potřebám pro sestavení státního rozpočtu na příslušný rok a střednědobého výhledu a proto bylo přistoupeno k jejich přepracování. S ohledem na rozsah změn, především v přílohové části a sloučení stávajících vyhlášek do jedné, byl vypracován návrh vyhlášky nové.

Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. června 2013. Podle této vyhlášky se bude poprvé postupovat při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016.

Související soubory

/jak-na-