56/11 NV, kterou se stanový výše technických ztrát minerálních olejů; T: 29.3.2011

Návrh novely vyhlášky č. 237/2005 Sb. je předkládán v návaznosti na změny právních předpisů, týkajících se uplatňování biopaliv v dopravě, jak formou přídavku biopaliv do minerálních olejů, konkrétně do motorových benzinů a nafty, tak formou uplatňování vysokoprocentních biopalivových směsí s benzinovou frakcí, a na základě poznatků z praxe, které provázejí zmíněné uplatňování biopaliv.

V oblasti legislativy se jedná zejména o změnu zákona o ochraně ovzduší, související s navyšováním podílu biopaliv uplatňovaných v dopravě na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, a v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se upravuje maximální obsah biopaliv v motorových benzinech a v naftě.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/