56/10 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 za r. 2009; T: 29.3.2010

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2009 obsahuje přehled o postupu zavádění elektronického zadávání, zprávu o činnosti řídící skupiny Národního plánu, podrobný popis plnění jednotlivých opatření, návrh na aktualizaci opatření a úkolů Národního plánu (včetně termínů pro splnění opatření a úkolů) a závěrečné shrnutí čtvrtého roku realizace.

Součástí Zprávy jsou i přílohy o splnění jednotlivých opatření a úkolů. U některých opatření Národního plánu dochází k posunům termínů pro jejich splnění z objektivních důvodů na straně příslušných ústředních orgánů státní správy a to vzhledem k očekávanému vývoji legislativy, zejména připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách,
a souvisejících změn v oblasti e-Governmentu.

 

Dalším důvodem posunu termínu splnění dotčených opatření je nezbytnost uvést v soulad opatření Národního plánu s projektem NIPEZ a s připravovaným novým strategickým rámcem elektronizace zadávání veřejných zakázek.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/