56/23 Konvergenční program České republiky (duben 2023);T:17.4.2023

Pravidelný každoročně zpracovávaný Konvergenční program ČR popisuje záměry a cíle hospodářské politiky vlády pro roky 2021–2024 zasazené do makroekonomickém kontextu.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 2023 do 9h.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/