56/22 Novela z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – zabezpečení pěstounů;T:2.5.2022

Zákon č. 363/2021 Sb. u tzv. nezprostředkovaných pěstounů zakotvil nárok na novou dávku příspěvek při pěstounské péči, se kterou se nepojí účast na důchodovém a zdravotním pojištění. Z tohoto důvodu se navrhuje nová právní úprava zákona o důchodovém pojištění, která by zabezpečovala, aby tyto osoby byly účastny důchodového pojištění.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/