56/21 Novela vyhl. č. 515/2020 Sb., o struktuře informací; T:11.5.2021

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy  má za cíl reagovat na zmocnění obsažené v § 69 odst. 3 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (senátní tisk č. 73).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/