56/20 Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; T: 11.6.2020

Návrh se předkládá na základě usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace na 345. zasedání dne 26. dubna 2019, v souvislosti s naplňováním cílů Inovační strategie České republiky 2019-2030 a dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/