55/17 NV o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek; T: 27.4.2017

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění požadavků vyplývajících ze zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhlášky. V této souvislosti bylo nezbytné upravit příslušná ustanovení technické vyhlášky o účetních záznamech, a to z důvodu možnosti předávat vybrané údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí do centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným v technické vyhlášce o účetních záznamech. Tímto dojde k zajištění předkládání vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí do centrálního systému účetních informací státu a ke zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek. Důvody nezbytnosti předkládat vybrané údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí jsou stanoveny v důvodové zprávě k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/