55/16 Návrh vyhlášky o tabákových výrobcích; T: 22.3.2016

V současné době je v legislativním procesu novela zákona č. 110/1997 Sb. (sněmovní tisk č. 687). Část požadavků na tabákové výrobky stanovených tabákovou směrnicí bude tímto transponována do připravované novely zákona a další část týkající se způsobu provedení stanovených požadavků pro tabákové výrobky bude transponována do předloženého návrhu, který nahradí stávající vyhlášku č. 344/2003 Sb. Transpozice té části tabákové směrnice, která se týká způsobu provedení požadavků stanovených pro elektronické cigarety, náhradní náplně a bylinné výrobky určené ke kouření, bude provedena prováděcím právním předpisem Ministerstva zdravotnictví.

Základní principy navrhované právní úpravy:

– stanovení výčtu zakázaných látek v tabákových výrobcích,

– stanovení požadavků na prezentaci, vzhled, vlastnosti a obsah tabákových výrobků,

– stanovení maximálních úrovní emisí tabákových výrobků,

– stanovení způsobu označení tabákových výrobků jedinečným identifikátorem a bezpečnostním prvkem,

– stanovení způsobu členění tabákových výrobků na druhy, skupiny a podskupiny,

– stanovení způsobu označení tabákových výrobků obecným varováním, informačním

– sdělením, zdravotním varováním a kombinovaným zdravotním varováním,

– stanovení způsobu provedení informační povinnosti při uvádění na trh tabákových výrobků a nových tabákových výrobků,

– stanovení požadavků na studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu,

– stanovení způsobu provedení registrace před zahájením provozování přeshraničního

– prodeje na dálku.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/