55/15 Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí státních podniků; T: 16.4.2015

Důvodem pro předložení návrhu řešení problematiky výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem je opakující se kritika ve veřejném prostoru poukazující na subjektivismus a prosazování dílčích zájmů a přímo korupci při obsazování funkcí ředitelů a členů orgánů státních podniků a obchodních společností. Záměr odstranit nedostatky v této záležitosti je obsažen i v Koaliční smlouvě.

Pro podniky a společnosti ovládané státem je stejně jako pro jiné hospodářské entity potřebné, aby hospodaření kontrolovali odborníci, neboť jedině odborné řízení oproštěné od korupčních vlivů zabezpečí řádné fungování těchto subjektů. Navrhovaná úprava by měla přispět ke splnění tohoto cíle.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/