55/13 Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v ČR; T: 15.4.2013

Materiál navrhuje tento postup:
Zastavit práce na vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení a na návrhu zákona o lobbingu a pokračovat v regulaci lobbingu v České republice prostřednictvím jiných nástrojů, a to např.:

1. zavedením tzv. otevřeného eKLEPu pro širokou veřejnost,

2. realizací projektů eSbírka a eLegislativa,

3. přípravou etického kodexu poslance a senátora,

4. hodnocením korupčních rizik navrhovaných právních předpisů, tzv. CIA,

5. novelizací jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu (např. zavedení tzv. legislativní stopy, prodloužení lhůty mezi 2. a 3. čtením, dobrovolný registr lobbistů), přičemž dle názoru a zkušeností předkladatele by s ohledem na nevhodnost ingerence moci výkonné do moci zákonodárné měl být návrh změny tohoto zákona předložen jako tzv. poslanecký návrh.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/