55/10 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů; T: 13.4.2010

Návrh byl vypracován na základě projednání potřeby předložení vládního návrhu změny zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“) s předsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve své podstatě se jedná o reakci na poslanecký pozměňovací návrh obsažený ve sněmovním tisku č. 808, který měl za cíl vyloučení rozhodčího řízení k řešení sporů vzniklých ze smluv

o spotřebitelském úvěru a ze smluv o úvěru o stavebním spoření.

Nově navrhuje, že v případě kdy je sjednávána rozhodčí smlouva k řešení sporů vzniklých ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr ve smyslu zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., musí být sjednána na samostatné listině obsahující podpisy smluvních stran pod sankcí neplatnosti. Dále se navrhuje, že spory ze spotřebitelských úvěrů budou moci rozhodovat pouze autorizovaní rozhodci, jejichž kvalita bude garantována státem, nebo rozhodce stálého rozhodčího soudu zřízeného na základě zákona.

Dalšími novinkami, které by měly zvýšit přehlednost a kvalitu rozhodčího řízení v budoucnosti, je vytvoření seznamu autorizovaných rozhodců a rejstříku rozhodčích nálezů vedených Ministerstvem spravedlnosti a zavedení dohledu nad činností autorizovaného rozhodce.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/