55/23 Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR na období 2023-2027;T:11.4.2023

Koncepce obsahuje dílčí úpravy, vyplývající z průběhu vlivů změny klimatu a rovněž z postupného upřesňování opatření, která mají dlouhodobý charakter a pokračují i do dalšího období. Byl rozšířen seznam indikátorů plnění jednotlivých opatření, které budou stručně charakterizovat věcný pokrok v realizaci opatření ve vazbě na využité finanční podpory z programů financovaných jak z národních programů, tak z fondů EU.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 4. 2023.