55/22 Změna Statutu Rady vlády pro informační společnost;T:25.4.2022

Navržený dokument přináší především tyto změny:
– změna složení předsednictva
– úprava složení samotné
– revize výkonných výborů/pracovních výborů/pracovních skupin
– přesun sekretariátu na Úřad vlády ČR
– další technické změny (např. povinnost zasílat podklady v termínu, úprava termínu výroční zprávy, vyjasnění pravomocí předsedy RVIS vůči výborům a pracovním skupinám).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 4. 2022.