55/21 Novela z. č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí; T:3.5.2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, ve znění zákona č. 448/2020 Sb., navrhuje aby úprava zákona č. 247/2020 Sb., ve znění zákona č. 448/2020 Sb., zejména uvedených termínů, se vztahovala i na ty případy, kdy bylo vstupné uhrazeno před nabytím účinnosti zákona č. 247/2020 Sb., tedy před 19. květnem 2020

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 5. 2021.