55/19 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách; T: 13.5.2019

Návrh zákona má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/