54/16 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 až 2020; T: 15.3.2016

Návrh Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 až 2020 (dále též „Strategie 2020“) obsahuje přehled oblastí, které jsou dle Rady pro další období klíčové a jejichž význam bude narůstat. V rámci těchto oblastí jsou zpravidla uvedeny i činnosti a aktivity, jejichž realizací bude posilován význam kvality ve společnosti. Oblastí Rada navrhuje několik a za velmi významnou považuje oblast společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Všechny oblasti a související činnosti se dotýkají jednotlivých zainteresovaných stran, ať již se jedná o ministerstva, úřady místní samosprávy, podnikatelské subjekty, školy, poradenské a vzdělávací organizace, neziskové organizace apod. Materiál také zahrnuje návrh aktivit samotné Rady, přínosy realizace navrhované strategie, zmiňuje alokaci potřebných zdrojů a související organizační aspekty.

Související soubory