54/15 Zákon v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství; T: 23.4.2015

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Změny převážně legislativně technického charakteru jsou provedeny v trestním řádu, v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v zákoně o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a zákoně o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. S ohledem na ustanovení návrhu zákona o státním zastupitelství, kterým se nově zakládá pracovní vztah státního zástupce namísto dosavadního pracovního poměru, se provádí příslušné úpravy též v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákoně o pojistném na sociální zabezpečení, zákoně o důchodovém pojištění, zákoně o veřejném zdravotním pojištění, zákoně o nemocenském pojištění, zákoně o zaměstnanosti, zákoně o úrazovém pojištění a v rozpočtových pravidlech.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/