54/23 Informace o koncepčním institucionálním zakotvení digitální legislativy EU;T:11.4.2023

Materiál formuluje základní rysy koncepčního přístupu k institucionálním zakotvení a provádění digitální legislativy EU v ČR, a to s ohledem na význam digitální a datové ekonomiky a na vysoký počet nových právních předpisů v této oblasti. MPO navrhuje vládě České republiky pověřit Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad předložením návrhu zákona, který bude adaptovat český právní řád na níže uvedené přímo použitelné předpisy EU a který určí Český telekomunikační úřad jako orgán odpovědný za jejich vymáhání.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 4. 2023.