54/22 Novela zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;T:9.5.2022

Cílem návrhu je provedení změn v posuzování zdravotního stavu ze strany LPS po stránce personální – úprava kompetencí lékařů i nelékařských pracovníků zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který se bude v rozsahu své kvalifikace podílet na procesu posuzování zdravotního stavu a připravovat odborné podklady pro tvorbu posudků. Návrh zákona zároveň vyjmenovává odbornosti, které budou kvalifikačním předpokladem pro výkon činnosti tohoto pracovníka. Dále se navrhují dílčí úpravy ke zrychlení postupů při posuzování zdravotního stavu a k zefektivnění kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/