54/21 Novela vyhl. č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci; T:6.5.2021

Cílem novely vyhlášky č. 29/2017 Sb. je rozšířit rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence ve vazbě na novelu horního zákona. Dalším cílem novely vyhlášky č. 29/2017 Sb. je, stanovit organizacím povinnost poskytovat údaje do báňsko-technické evidence prostřednictvím elektronického formuláře. Novelou vyhlášky jsou dotčeny subjekty uvedené v § 29a odst. 3 horního zákona. Jsou jimi poplatníci úhrady z vydobytých nerostů a organizace jimž bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů. Jejich počet se novelou vyhlášky nemění.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 5. 2021.