54/19 Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.4.2019

Rozpočtová strategie obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí, výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů a postupy jejich stanovení. Rovněž podává informaci o finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků, systému veřejného zdravotního pojištění a dále vůči veřejným vysokým školám a veřejným výzkumným institucím. Samostatný sešit tvoří Konvergenční program, jenž obsahuje charakteristiku makroekonomického rámce Rozpočtové strategie, prognózu hlavních položek příjmů a výdajů sektoru vládních institucí při nezměněných hospodářských politikách, popis dopadů plánovaných střednědobých hospodářských politik a hodnocení udržitelnosti veřejných financí.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/