54/18 NV o počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení; T: 31.5.2018

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby změny financování regionálního školství v souladu s § 160 a násl. školského zákona a s tím související potřebou statistiky a průběžného monitorování v dané oblasti vzdělávání. Předávání údajů predikujících finanční nároky spojené s rozsahem poskytované výuky je zásadní pro funkčnost nově nastaveného systému financování ve vzdělávání dětí, žáků a studentů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/