53/16 NV o přípustné úrovni znečišťování; T: 15.3.2016

Návrhem vyhlášky se přímo transponuje směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Návrhem se dále provádí náprava neúplné transpozice čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Předkládaný návrh je plně v souladu s uvedenými směrnicemi.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/