53/14 Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020; T: 12.5.2014

Operační program Zaměstnanost 2014-2020 vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Operační program je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která stanovuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/