53/13 Návrh zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012; T: 12.4.2013

Účelem předkládaného dokumentu je vyhodnotit fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012. Součástí zprávy jsou návrhy na realizaci opatření v oblasti systému elektronických tržišť veřejné správy zaměřené na zjednodušení procesů zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, odstranění administrativní náročnosti, zvýšení uživatelského komfortu, čímž přispějí k zefektivnění elektronického zadávání a usnadnění přístupu dodavatelů k systému e-tržišť.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/