53/23 Návrh vyhl. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem;T:17.4.2023

Návrh vyhlášky byl předložen do meziresortního připomínkového řízení dne 16. října 2020. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na připomínkové řízení došlo k podstatné změně obsahu návrhu, je znovu zasílán k připomínkám.

Hlavním principem navrhované právní úpravy je nastavení podmínek, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se znovuzískanou asfaltovou směsí nebo znovuzískaným penetračním makadamem mimo odpadový režim a případně vyrábět novou asfaltovou směs z odpadní znovuzískané asfaltové směsi, kterou není před jejím zpracováním vhodné uvolnit z odpadového režimu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 4. 2023.