53/19 Návrh nařízení vlády, kterým se určuje odměna likvidátora a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem; T: 23.4.2019

Cílem návrhu je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Chce se umožnit nahradit zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro dosud neznámé věřitele, aby přihlásili své pohledávky, v Obchodním věstníku již dnes povinným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/