52/16 Novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích; T: 22.3.2016

Cílem implementace této Směrnice je podpora alternativních pohonných hmot a zejména infrastruktury pro alternativní pohonné hmoty, které v dlouhodobějším horizontu by měly nahradit fosilní ropu. Důvodem je snaha o zvyšování konkurenceschopnosti celé Evropské unie a potřeba zajištění energetické bezpečnosti EU.

Předmětný návrh zákona transponuje do zákona o pohonných hmotách pouze část povinností vyplývajících ze Směrnice a to v rozsahu působnosti zákona o pohonných hmotách.

Kromě transpozice části Směrnice dochází i k úpravě těch ustanovení zákona, která působila v praxi problémy. Jedná se zejména o úpravu povolovacího procesu provozu čerpacích stanic, které nejsou stavbami, kdy se nově k nim, pokud se bude jednat o výrobky plnicí funkci stavby, bude přistupovat obdobným způsobem jako ke stavbám, tj. jejich provoz bude povolen kolaudačním rozhodnutím, které bude vydáno příslušným stavebním úřadem. Další problematická oblast se týká provozních nádrží umístěných v provozu, ze kterých se vydávají pohonné hmoty pouze pro vlastní potřebu, a které nebyly nijak schvalovány ani kontrolovány. Nově bude umožněno České obchodní inspekci kontrolovat dodržování bezpečnosti při provozování těchto nádrží.

Součástí předloženého návrhu zákona je i změna zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a zákon o ochraně ovzduší.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/