52/09 Novela zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; T: 3.4.2009

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, obsahují novou právní úpravu pojištění zaměstnanců pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2010; některá ustanovení však nabyla účinnosti již dnem vyhlášení, tj. 7. června 2006. Tímto zákonem se nahrazuje dosavadní systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (§ 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce a vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) sociálním úrazovým pojištěním zaměstnanců.

Pokud jde o dopad na podnikatelské prostředí, zůstane posunem účinnosti zachován v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání dočasně stávající právní stav (ve smyslu § 365 a násl. zákoníku práce).

K návrhu zákona, kterým se odloží účinnost zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, není třeba zpracovat hodnocení dopadů regulace (RIA), protože podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády č. 877/2007 není RIA uplatňována u návrhu právních předpisů, jejichž obsahem jsou pouze změny technického charakteru nemající žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu.

 

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/