52/23 Program podpory malých prodejen na venkově “OBCHŮDEK 2021+”;T:6.4.2023

Materiál obsahuje dotační program určený pro vyšší územně správní celky – kraje, mimo území Hl. města Prahy. Příslušné kraje mohou podporu využít pro podporu malých venkovských prodejen. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen a zároveň umožnuje pořízení drobného neinvestičního majetku. Stávající program na podporu malých venkovních prodejen byl vládou schválen pouze do roku 2025, proto nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá materiál za účelem prodloužení programu do roku 2030.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 4. 2023.