52/21 Novela vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování; T:5.5.2021

Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s novelou školského zákona, ve kterém se zavedl nový typ zařízení školního stravování (výdejna lesní mateřské školy). Zároveň se upravují finanční limity na nákup potravin.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 5. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/