52/20 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Tento materiál je ve zkráceném zúženém připomínkovém řízení. HK ČR není připomínkovým místem. Slouží pouze pro informaci.

/jak-na-