52/19 Novela zákona v souvislosti se zákony o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností; T: 23.4.2019

Oblast odpadového hospodářství nebude napříště předmětem jediného zákona, ale bude rozdělena, a to na zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejména rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr atd.).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/