52/18 Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v ČR; T: 23.5.2018

Hlavní implementační platformu Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (dále jen „Agenda 2030“) představuje dlouhodobý a nadresortní Strategický rámec Česká republika 2030.

/jak-na-