5/17 Aktualizace Statutu Stálého výboru pro jadernou energetiku; T: 26.1.2017

Hlavním účelem předloženého materiálu je racionalizace práce Stálého výboru pro jadernou energetiku při přípravě odborných podkladů vládě pro její strategické rozhodování o dalším postupu na projektech výstavby nového jaderného zdroje. Tento dokument slouží k opravě některých chyb a nepřesností ve statutu a zároveň k úpravě některých pasáží, tak aby byla zajištěna co nejefektivnější práce Stálého výboru pro jadernou energetiku a odvozených pracovních skupin.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/