5/16 NV zajišťování kvality, technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody vybraných zařízení; T: 19.1.2016

Cílem nové právní úpravy je naplnit výše uvedená zmocňovací ustanovení návrhu atomového zákona a stanovit jednoznačně druhy požadavků na vybraná zařízení, jejich způsob zajišťování pro všechna vybraná zařízení vztahující se k jadernému zařízení a zároveň odstranit právní vakuum, jak posuzovat technickou bezpečnost u vybraných zařízení, které nemají stávajícím prováděcím předpisem stanoveny technické požadavky. Smyslem nové právní úpravy vyhlášky je v jednom prováděcím předpise soustředit veškeré požadavky na vybraná zařízení v rozsahu zmocnění uvedených v návrhu zákona a zároveň tím přispět i ke zvyšování úrovně technické bezpečnosti celého jaderného zařízení.

Návrh vyhlášky dále mění, doplňuje a upřesňuje stávající právní úpravu v těch ohledech, ve kterých ji lze považovat za nevyhovující z hlediska legislativních nedostatků projevujících se v současné praxi při zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/