5/14 Složení Řídícího výboru pro přípravu zadávací dokumentace na mýto; T: 12.2.2014

Úlohou Řídícího výboru bude řešit zásadní otázky či jiné úkoly z předmětné oblasti, které mají významný přesah do jiných rezortů, než je pouze rezort dopravy, tzn., že tento výbor bude řešit především otázky s mezirezortním přesahem. Zásadní úlohou Řídícího výboru pak bude rozhodovat o dílčích krocích v přípravě zadávací dokumentace na nového dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících.

Vedle Řídícího výboru bude dále zřízen Projektový tým, který bude jmenován Ministrem dopravy. Úkolem Projektového týmu pak bude koordinace prací Projektového manažera a příprava podkladů pro rozhodování Řídícího výboru a současně realizace veškerých nezbytných dílčích kroků a činností v rámci jednotlivých rezortů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/